Sääntömuutos ja tähtikartta - suuria päätöksiä sunnuntainakin

Jäsenkokous sunnuntai

Sunnuntaiaamu Lappeenrannassa alkoi reippaalla kävelyllä aamuhartauteen tai vaihtoehtoiseen hengelliseen ohjelmaan.  Tämä aamun ohjelma oli toteutettu yhdessä Johtotähti tapahtuman kanssa.  Itse kokous päästiin aloittaman pullakahvittelun jälkeen.

Kokouksen ensimmäisenä asiana oli saattaa loppuun peruskirjan muutosta koskeva kohta resoluutiotoimikunnan työstämien ponsien osalta. Päpan ja Fissc:in päätöslauselma ehdotukset oli resoluutiotoimikunnassa yhdistetty ponneksi joka ohjaa nyt muutostyötä ja varmistaa että peruskirjan muutostyö ja lupaus tullaan tekemään siten, että se on oikeasti kaksikielisenä. Pohjanmaa ei saanut omalle isänmaallisuutta koskevalle ponsiesitykselleen kannatusta, joten se kaatui.

Antti Reinikainen esitteli seuraavaksi partion sääntömuutosehdotuksen, jonka työstäminen oli aloitettua jo edellisen jäsenkokouksen jälkeen.  Muutos hyväksyttiin kannatuspuheenvuorojen saattelemana.  Eli nyt pääsemme valitsemaan partionneuvostoon lisää jäseniä ja tutustumaan uuteen Partioaloite palveluun jossa partiolaiset voivat kansalaisaloitteen tapaan esittää omia aloitte-ehdotuksiaan partioliikkeelle.

Partioneuvostoon seuraavalle kaudelle valittiin Hämeestä Tytti Lindroos, Atte Kesti, Hilja Mäkinen ja Heli Vuorinen.

Suomen Partiolaisten strategia jatkuu seuraavan kaksivuotiskauden samana ja suurta keskustelua herättänyt tähtikartta-asia saatiin Satahangan osalta hallituksen pohjaesityksen mukaisesti läpi, joten seuraava Satahanka järjestetään vuonna 2021. Saamme myös aloittaa seuraavan Finnjamboreen pestien pohdinnan, sillä seuraava suurleiri päätettiin pitää vuonna 2022. Tähtikarttaan Häme jätti ponnen, jossa pyydettiin keskusjärjestön tähtikartan avaamista siten, että seuraavan suurleirin jälkeen sitä selkeytetään keskusjärjestön omien tapahtumien osalta sekä ohjataan piirejä omien leiriensä tekemiseen siten, että se mahdollistaa uusien leirintekijöiden kasvamisen isojen leirien vaativiin saappaisin. Hämeen ponsi meni läpi polveilevan keskustelun jälkeen.

Kokouksessa hyväksyttiin resoluutiotoimikunnan illanhämärässä muokkaama julkilausumaehdotus. ”Partiolaiset ovat luonnon monimuotoisuuden puolella – Onko Suomi?” koskee meille kaikille läheistä ympäristökasvatusta ja luonnon monipuolisuutta. Käykääpäs kaikki lukemassa se.

Viimeiseksi ennen kokouksenpäättämistä saimme vielä kuulla vielä vaalitoimikunnan terveiset liittyen seuraavassa partioneuvostossa käytäviin hallitusvaaleihin ja Ilonan tunteikkaan jäähyväispuheenvuoron.

 

Annis ja Lasse

 

Kuva: Aleksi Murtojärvi