Partioneuvoston syyskokouksessa valittiin hallitusjäseniä ja päätettiin ottaa käyttöön partiolaisaloite

Kaksivuotiskauden viimeinen partioneuvoston kokous järjestettiin viikonloppuna. Jäsenkokouksessa tehdyn sääntömuutoksen vuoksi neuvostossa on nyt 24 jäsentä+puheenjohtaja ja jokaisella jäsenellä yksi ääni. Hämeen Partiopiirillä on neljä neuvosta eli myös neljä ääntä, kun aiemmin Hämeellä oli kolme neuvosta ja jokaisella neuvoksella 2 ääntä. 

Tässä lyhyttä tiivistelmää kokouksessa päätetyistä asioista: 

 

Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö

Menettelytapasäännön tarkoituksena on ohjata yhdistyksen toimielinten toimintaa sekä niiden päätösvallassa olevien asioiden johtamista ja toteuttamista. Menettelytapasäännössä mielestäni mahtavin päätös oli ottaa käyttöön partiolaisaloite. Kunhan tekniikka saadaan pelittämään, on jokaisella partiolaisella mahdollisuus tehdä partiolaisaloite. Aloite otetaan käsittelyyn, jos sillä on vähintään 100 kannattajaa. Tästä kuulette varmasti lisää, kun tekniikka  saadaan toimimaan! 

SOPU
SOPU määrittää keskusjärjestön ja piirien välistä työnjakoa ja korvaa aiemmin käytössä olleen Opuksen.

Hallitusvaalit
Puheenjohtajat valittiin jäsenkokouksessa. Partioneuvosto valitsi hallituksen jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Vain viestinnästä ja markkinoinnista vastaavaksi hallitusjäseneksi oli enemmän kuin yksi ehdokas eli äänestämään päästiin vain kerran. Toivottavasti jatkossa saamme entistä enemmän ehdokkaita, sillä sitä kautta keskustelua herää enemmän. 
Valituiksi tulivat:

 • Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen: Mari Sundell
 • Kansainvälisistä yhteyksistä vastaava hallituksen jäsen, joka toimii myös toisena kansainvälisenä valtuutettuna (WAGGGS): Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi
 • Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen: Kaisa Johto
 • Taloudesta vastaava hallituksen jäsen: Jyri-Petteri ”ZeiP” Paloposki
 • Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen: Antti Reinikainen
 • Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen: Satu Salo-Jouppila
 • Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen: Mirva Matikka
 • Toiseksi kansainväliseksi valtuutetuksi (WOSM) valittiin Reetta Grönlund.

TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTUS VUODELLE 2019
Toimintasuunnitelma: 

 • Teemme partiosta tietoisesti avoimempaa ja moninaisempaa.
 • Otamme uusia aikuisia mukaan lippukuntiin.
 • Kehitämme vapaaehtoisten osaamista ja tapoja tehdä vapaaehtoistyötä.
 • Tuemme aktiivista vaikuttamista ja kumppanuuksien rakentamista lippukunnissa.
 • Hyödynnämme digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia partiossa.
 • Kokeilemme uusia partion harrastamisen muotoja paikallistasolla.
 • Edistämme partion strategiaa 2019-2020 ja kasvua.
 • Poistamme strategiakauden 2019-2020 aikana kahdeksan partioon liittymisen estettä

Ensi vuoden budjetti eroaa tästä vuodesta isosti Jamboreen takia. Jamboreen osuus budjetista 3,4 miljoonaa ja tämä näkyy monessa kohtaa. Talousarvion tulos on 0 ja tällä hetkellä keskusjärjestön talous näyttää tasapainoiselta. Tarkempi toimintasuunnitelma ja talousarvio täällä

Partion strategian mittareiden tavoitetasot
Vahvistettiin strategian toteutumista seuraavien mittareiden tavoitetasot. Piirissä työstämme tavoitetasot myös omalta osaltamme. Suurin osa mittareista on käytössä sekä piireissä että keskusjärjestössä. Partion strategiahan kuuluu seuraavasti: Partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja partio on aloitteellinen yhteistyökumppani. 

Partion kasvusuunnitelma
Hyväksyttiin valtakunnallinen partion kasvutavoitteeksi 100 000 partiolaista vuoteen 2030 mennessä. Tasaisella kasvutahdilla tämä tarkoittaisi 4,4% vuotuista kasvua. Neljän viime vuoden kasvu keskimäärin 3,4%. Tavoite ohjaa toiminnansuunnittelua ja päätöksen tekoa. Hämeessä partioprosentti on tällä hetkellä 5,6 %, jolla olemme vasta kolmantena piirien partioprosenteissa, joten kasvun varaa on meilläkin. 

Partion vapaaehtoistoiminnanlinjaukset
Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset kuvaavat periaatteet ja yhdessä sovitut toimintamallit, joiden perusteella partiossa tehdään vapaaehtoistyötä. Linjausten tarkoituksena on edistää parhaiden toimintamallien käyttöä ja tehokasta yhteistyötä partiolippukunnissa, -piireissä ja keskusjärjestössä. Linjaukset muodostavat viitekehyksen partion vapaaehtoisten tukemiseen laadituille ohjeille ja työkaluille. Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset ovat yhtenevät partion maailmanjärjestöjen (WAGGGS ja WOSM) vastaavien ohjeiden kanssa.

 

Dokumentit tulevat aikanaan jakeluun kun päätöksien jälkeen ne hiotaan julkaisukuntoon. Partion toimintaa ohjaavat dokumentit on koottu nyt samaan paikkaan:  https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/organisaatio/partiota-ohjaavat-dokumentit/

 

Partioneuvostoa voi seurata Facebookissa https://www.facebook.com/partioneuvosto/ Kannattaa ottaa sivu seurantaan, sillä sitä kautta pääset käsiksi myös tulevien kokousten asialistoihin, pääset seuraamaan kokousta ja saat nopeasti tiedot päätöksistä. 

Ensi keväänä järjestäytymiskokous luvassa 26.1. ja partioneuvoston kevätkokous 13.-14.4. Kauden 2019-2020 varsinaisina partioneuvoksina Hämeestä toimivat Tytti Lindroos, Atte Kesti, Hilja Mäkinen ja Heli Vuorinen. 

 

Partiokokouksen päätöksistä raportoi

piirinjohtaja Tytti

 

Partioneuvoston syyskokouksessa olivat edustajina Anni Ylinen, Atte Kesti, Tytti Lindroos sekä alkukokouksen Kimi Uosukainen ja iltapäivän Kimin tilalla Markus Leivuori.