Laiva on lastattu...meillä!

Kuva: Miska Loimaala

Reilun vuoden kestäneen hallituspestini aikana olen oppinut ainakin yhden asian: maaliskuu ja marraskuu kuluttavat istumalihaksia enemmän kuin muut kuukaudet yhteensä. Viime viikonloppuna vietettiin partion kevätpäiviä laajennettujen valiokuntien kokousten ja partioristeily M/S Scoutellan merkeissä, ja huomenna onkin taas aika johtajapäivän ja piirin kevätkokouksen. Laajennetut valiokunnat olivat tällä kertaa jakaantuneet kokoustamaan kahteen paikkaan, sillä myös partiotyöntekijöiden osallistuessa kokouksiin väkimäärä nousi niin suureksi, ettei riittäviä tiloja kokouksille muuten löytynyt. Viikonlopun teemat pyörivät vahvasti partion tulevaisuudessa, hyvässä johtamisessa ja yhdessä tekemisessä.

Laajennettu aluevaliokunta työsti kokouksessaan etenkin valtakunnallista partion laatutyökalua. Tarkoituksena olisi luoda laatukriteerit partiokasvatukselle, johtamiselle ja hallinnolle niin lippukunta-, piiri- kuin keskusjärjestötasollakin. Hämeessähän laatutyöllä on jo pitkähköt perinteet Loiston myötä, joten mukavaa, että ilosanoma on viimein saavuttanut myös valtakunnallista kiinnostusta!

Partiokasvatuksen väellä oli lauantaille monenkirjava asialista: ohjelmapainotusta, ikäkausitavoitteiden uudistamista, lippukuntien leirimatkojen lisäämistä ja kisasääntöjä, erilaisia tapahtumia kuten Exploa ja Satahankaa unohtamatta. Vuoden 2018 ohjelmapainotukseksi päätettiin luotsitoiminta, ja samalla ohjelmapainotuksen luonnetta on tarkoitus muuttaa aktiviteettivinkeistä kasvatuksellisen painopisteen suuntaan.

Vapaaehtoistuen väki pureutui omassa kokouksessaan mm. koulutusohjaajan pestin päivittämiseen sekä partion koulutusjärjestelmän peruskorjaamiseen. Peruskorjattu koulutusjärjestelmä on julkaistu alkuvuodesta mm. ohjelma.partio.fi -sivustolla, ja nyt työstettiin vielä viimeisiä kokonaisuuksia ja annettiin evästyksiä työryhmälle niiden loppuunsaattamiseksi.

Laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta kahlasi läpi kuluvan vuoden suuntaviivoja ja kävi keskustelua tulevaisuuden viestinnällisistä tarpeista. Tämän vuoden aikana keskusjärjestötasolla on käynnissä laaja sisäisen viestinnän kehittämisprojekti, ja myös partio.fi -sivuston kehittämistarpeiden kartoittamista on aloiteltu. Markkinointipuolella uutuuksia ovat esimerkiksi 1.-2. -luokkalaisille suunnattu Partioseikkailu sekä loppuvuodesta lanseerattava Partion Ystävät -varainhankintakonsepti.

Laajennetun yhteiskuntasuhdevaliokunnan asialistalta eniten puhuttivat vauhdilla lähestyvät kuntavaalit sekä piirien haasteet y-toiminnan parissa. Valiokunnan kokouksessa keskusteltiin esimerkiksi siitä, kuinka partiolaiset voisivat vaalien jälkeen lähestyä valtuutettuja ja kertoa partiotoiminnasta. Lisäksi puhuttivat partion ja seurakuntien välinen yhteistyö sekä y-trainee -ohjelma.

Laajennettujen valiokuntien kokouksen jälkeen hypättiin bussiin ja suunnattiin nokka kohti Länsiterminaalia ja M/S Scoutellaa. Vajaan vuorokauden risteilyyn oli saatu sisällytettyä varsin kunnianhimoinen määrä koulutusta, keskustelua ja buffet-ruokailuja, ja risteily ylitti ainakin allekirjoittaneen odotukset kirkkaasti! Scoutellalta mieleen jäi erityisesti keskustelun laatu. On hienoa ja arvokasta, että partiossa osataan olla myös eri mieltä rakentavasti ja ilman tympeää loanheittoa. Kiitos vielä kaikille kanssaristeilijöille, ja erityiskiitokset Scoutellan järjestelyihin osallistuneille!

 

Minna
Viestintäryhmän puheenjohtaja