Kohtauksessa visioitiin ja innostuttiin uusista ideoista

Partion yksi keskeisistä tavoitteista: ”Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen” oli vahvasti läsnä Kohtaus -koulutusviikonlopussa. Sisältöihin mahtui useita työpajoja, joissa pohdittiin johtamista. Teemoina olivat mm. itsen johtaminen, arvoilla johtaminen, innostuksen johtaminen, tiimin johtaminen ja projektin johtaminen.

Pohdimme yhdessä työpajassa myös partion avoimuutta, lähestyen asiaa ”partio kuuluu kaikille” –kärjen kautta. Mitä avoimuus  tarkoittaa kun lähtee avaamaan ja pureskelemaan käsitettä syvällisemmin? Onko partio avoin kaikille, onko partio mahdollinen kaikille, onko partio yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kaikille?

Työpajassa esitettiin hyviä kysymyksiä ja esimerkkejä arjen tilanteista, joissa saattaa törmätä tahattomaan syrjimiseen tai poissulkemiseen: Huomioidaanko partiossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä tulevat lapset/nuoret esimerkiksi ryhmäjaoissa ja saunavuorojen suunnittelussa? Mahdollistaako jako tyttö- ja poikalippukuntiin kaikenlaisten lasten yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun? Onko tapahtumien ilmoittautumislomakkeissa mahdollisuus ilmoittaa kahden samaa sukupuolta olevan huoltajan tiedot? Kiinnitetäänkö partion kaikessa markkinoinnissa riittävästi huomiota vieraskielisen materiaalin tuottamiseen ja onko toiminnasta tehty tuttua myös maahanmuuttajataustaisille perheille?

Partion avoimuus ja ajatus, että partio kuuluu kaikille, on minun mielestäni sitä partion syvintä itseään. Sen vuoksi on hienoa, että juuri nyt ponnistellaan suuren lippukuntatuen uudistuksen parissa, jonka tavoitteena on lippukuntien toiminnan entistä parempi tukeminen ja paremmin voivat lippukunnat. Uudistuksessa on tärkeää huomioida myös moninaisuuteen liittyvät kysymykset ja tukea lippukuntia monimuotoisuuden johtamisessa.

Lippukuntatoiminta on partion ydin, partion ”käyntikortti”, ja siksi se ansaitsee  kaiken mahdollisen tuen niin piiri- kuin keskusjärjestötasolta. Sudenpentulaumojen johtajat ovat avainhenkilöitä, joiden osaamiseen ja jaksamiseen kannattaa panostaa erityisesti. Kun uusi sudenpentu saa partiopolulleen mielekkään, innostavan ja sopivalla tavalla haastavan alun, luodaan pohja pitkäkestoiselle harrastukselle.

Uskon, että Kohtaus onnistui innostamaan meidät mukana olleet viemään lippukuntatuen uudistusta eteenpäin entistä vauhdikkaammin. Jos ja kun mukaan tarttuneet uudet visiot ja ideat saadaan siirrettyä eteenpäin lippukuntien avaintoimijoille, on lippukuntien meininki taas askeleen verran enemmän nextillä levelillä.

Johanna Kalliomaa
Lippukuntatuen ryhmän pj.