Hämeen partiopiirissä on siirrytty ohjauksen ajasta valmennuksen aikakauteen

Lippukuntatuen uudistus etenee Hämeen partiopiirissä varmoin askelein. Alueohjaajien pestit ovat päättyneet ja tilalle on nimetty ryhmä uusia valmentajia: lippukuntavalmentajia, pestausvalmentajia ja ohjelmavalmentajia. Tällä hetkellä piirissämme toimii yhteensä kolmisenkymmentä valmentajaa, joiden tehtävänä on tukea lippukuntien johtajia heidän pesteissään.

Uudistus on tuonut myös lippukuntien arkeen joukon uusia johtajia: lippukunnanjohtajia, pestijohtajia ja ohjelmajohtajia. Entistä vahvemman johtokolmikon toiminnalla on tarkoitus saavuttaa paremmin voivat lippukunnat, joissa johtamisen vastuu jakaantuu tasaisemmin useammalle toimijalle. Lippukunnanjohtaja ei enää tee kaikkea yksin, vaan yhteistyössä johtajatiiminsä kanssa.

Piiri tukee pesteissä toimivia valmentajia ja heidän kauttaan edelleen lippukuntien johtajia uudenlaisella koulutuksella, henkilökohtaisella valmennuksella sekä valmiilla työkaluilla. Valmentajien koulutuksessa pyritään antamaan valmentajille eväitä, joiden avulla he pystyvät luotsaamaan lippukuntien johtajia hahmottamaan johtamistehtäväänsä ja omaa rooliaan lippukunnassa.

Useat meistä liittävät valmentaja-käsitteen urheiluun ja urheilijoiden tukemiseen. Kuitenkin on niin, että valmentava ote on tullut jäädäkseen myös työelämään. On alettu yhä enemmän puhua coachingista, business coachingista ja valmentavasta johtamisesta.

 

Valmentamisessa oleellista ja tärkeää on oikeiden kysymysten löytäminen ja esittäminen

Valmentajan tärkeimpänä työkaluna toimivat oikeanlaiset, voimalliset kysymykset joiden avulla lippukuntien arkijohtamisen haasteisiin löydetään vastaukset yhdessä. Lippukunnan johtajien tukemisessa tärkeintä ei siis ole se, että valmentaja tuntee kaikkien lippukuntien haasteet ja taikoo niihin vastaukset kuin ”apteekin hyllyltä”. Haasteiden avaimet piilevät puhumisessa, kuuntelemisessa, oikeiden kysymysten tekemisessä ja uusien vaihtoehtojen tarjoamisessa. Valmentajan tehtävä on rohkaista, innostaa ja tukea johtajaa ja katsoa lippukunnan asioita myös tulevaisuussilmälasien kautta.

Hämeessä on päästy lippukuntatuen uudistuksessa jo pitkälle. Valmentajien tueksi on perustettu valmennusjaosto, jossa toimii valmentajien lisäksi ansioitunut ja innokas joukko valmentajavastaavia. Valmentajienkaan ei siis tarvitse selviytyä merkittävässä pestissään yksin. Valmentajavastaavat pitävät huolen mm. siitä, että valmentajien osaaminen on kohdallaan ja että he saavat pestiinsä riittävän tuen ja oikeanlaisen koulutuksen.

Hyvä johtaminen on valmentamista ja onnistuneen valmentamisen ydinasia on uuden oppiminen. Siinähän se kiteytyy, koko partion vapaaehtoistoiminnan ydin, jossa liikkeellepanevana voimana, innostajana, motivaattorina ja palkkana on uuden oppiminen.

 

Johanna

Lippukuntatuen ministeri