Valmentajatiimi lippukunnan tukena

Piirin valmentajapestissä toimivat partiolaiset ovat lippukunnan johtajien tukihenkilöitä ja viestinviejiä lippukuntien ja piirijärjestön välillä. Valmentajat toimivat aluetiimissä, joka tukee lippukunnan kolmea avainjohtajaa onnistumaan pestissään. Valmentajilla on itsellään vankka kokemus lippukuntatoiminnasta, joten heiltä saa suoraan tukea, apua ja vinkkejä lippukunnan arkeen. Valmentajat auttavat lippukuntia kehittymään kohti yhdessä sovittuja tavoitteita ja heidän suhteensa lippukunnan johtajistoon on luottamuksellinen.

Lippukuntavalmentaja pitää yhteyttä lippukunnanjohtajaan, käy tämän kanssa valmennuskeskusteluja ja on tietoinen vastuullaan olevien lippukuntien arjesta, onnistumisista ja mahdollisista haasteista.

Ohjelmavalmentaja tukee ohjelmajohtajaa partio-ohjelman ja partiokasvatuksen toteuttamisessa lippukunnassa.

Pestausvalmentaja valmentaa pestijohtajaa pitämään huolta lippukunnan johtajien ja aikuisten jaksamisesta, kouluttautumisesta ja sopivan pestin löytymisestä.  

Valmentajatiimien järjestämissä aluetapaamisissa lähekkäin toimivien lippukuntien avainjohtajat tapaavat toisiaan, jakavat vinkkejä ja toimintatapoja sekä voivat suunnitella yhteisiä tapahtumia, kisoja ja leirejä. Aluetapaamisissa vaihdetaan sekä lippukuntien että piirijärjestön kuulumiset ja keskustellaan päivänpolttavista partioasioista. Aluetapaamisia järjestetään vähintään kahdesti vuodessa.

Lippukuntajaosto

Piirin lippukuntajaoston tehtävänä on perustaa uusia lippukuntia, elvyttää hiipunutta toimintaa, tarjota tukea lippukunnille, jotka tarvitsevat sitä jostakin syystä tavallista enemmän, sekä järjestää partioon perehdyttävää koulutusta.

Hämäläiset lippukunnat toimivat 12 eri alueella.