Mistä on kyse?

100 uutta tapaa on projekti, jonka tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä partiota, jotka madaltavat harrastamisen kynnystä. Projektia tehdään valtakunnallisesti, alueellisesti piirien toimesta, sekä paikallisesti lippukunnissa. Toimintaa tehdään vuoden 2016 Yhteisvastuu-keräyksestä saaduilla varoilla. Keräystuotto käytetään erillisiin hankkeisiin, joilla kehitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja tehdä partiota.

Harrastamisen kynnys voi olla tavallista korkeammalla monista eri syistä. Tavallista vähemmän harrastavia ryhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset tai eri tavoin vammaiset lapset ja nuoret. On myös paljon yksinäisiä lapsia, jotka haluaisivat harrastaa mutteivat eri syistä ole aloittaneet harrastusta kovasta halusta huolimatta. Yksi este harrastamiselle voi olla myös perheen taloudellinen tila, tai se etteivät vanhemmat itsekään harrasta.

Jotta harrastamisen kynnys olisi kaikille matala on partioharrastuksesta osattava viestiä selkeästi ja niin, että jokainen tuntee olevansa tervetullut joukkoon. Tämä vaatii uudenlaisen toiminnan kokeilemista ja sitä tässä projektissa on kyse.

Näitä sivuilta löytyy tietoa uusista tavoista tehdä partiota ja vinkkejä toiminnan kehittämiseen.