Medialle

Eri puolilla Suomea kokeillaan kesällä ja alkusyksystä erilaisia tapoja järjestää harrastustoimintaa. Tavoitteena on tarjota uusille lapsille ja nuorille mahdollisuus tulla mukaan partioon.

Alueelliset tiedotteet

 


Järvi-Suomen Partiolaiset pilotoivat syksyllä uudenlaista sisupartiotoimintaa

Järvi-Suomen Partiolaisten hankkeen keskiössä ovat erityistukea tarvitsevat niin sanotut sisupartiolaiset. Hankkeen päämääränä on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistuminen partiotoimintaan. Sisupartiotoimintaa kehitetään alueen lippukunnissa tarjoamalla ohjausta, koulutusta ja tukea lippukunnille sisutoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteena on, että sisutoiminta muodostuu osaksi normaalia lippukunnan toimintaa. Siten tarjotaan erityistuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille yhdenvertaisia harrastamisen mahdollisuuksia ja aktiivista osallisuutta.

Hankkeen suunnitteluvaihe on loppusuoralla ja  lippukunnille suunnatusta kyselytutkimuksesta on saatu hyvää materiaalia toteutuksen tueksi. Alkusyksystä pilottilippukunnissa käynnistyy toiminta. Silloin testataan esimerkiksi sisupartiotoiminnan järjestämistä kevyemmällä sabluunalla perhepartiotyyppisesti. Myös asuntolayhteistyötä aloitellaan erityiskoulujen kanssa muun muassa partiotoiminnan esittelyllä. Lisäksi sisujen kanssa käynnistetään koulutussuunnittelu.

Hankkeessa sisujen oma osallisuus on tärkeällä sijalla niin toimenpiteiden ja koulutusten suunnittelussa, mutta myös hankkeen arvioinnissa.

Lisätietoja: alueministeri Mervi Toivonen, mervi.toivonen@partio.fi, p. 040 487 2246


Pohjanmaalla panostetaan tapahtumien esteettömyyteen

Pohjanmaan partiolaisten tavoitteena on purkaa partiotoimintaan osallistumisen esteitä. Tavoitteena on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua piirin tapahtumiin eivätkä varallisuus, henkiset tai fyysiset rajoitteet tai vieraskielisyys eivät olisi esteenä kenellekään. Hankkeen aikana kiinnitetään erityishuomiota Myötäpäivien ja piirileirin esteettömyyteen ja laadukkaaseen toteutukseen.

Kesäkuun alussa järjestetty Myötäpäivät tapahtuma kokosi koko piirin Kokkolaan viikonlopuksi. Tapahtumassa kaikki tekeminen oli mahdollista kaiken kuntoisille partiolaisille ja ei-vielä partiolaisille. Tapahtumajärjestelyissä erilaiset osallistujat oli huomioitu muun muassa hankkimalla inva-vessoja, järjestämällä päälavan edessä olevalle nurmikentälle tuoleja tarvitsijoille sekä päivällisruokailua varten pöydät, kun muilla oli puistoruokailu maassa. Melonnassa sisupartiolaisten kanootit vakautettiin ponttooneilla. Tapahtumassa oli myös mahdollisuus kokeilla luonnossa liikkumista varten tarkoitettuja apuvälineitä tai lainata niitä sunnuntain paraatiin.

Lainattavat apuvälineet herättivät Myötäpäivät tapahtumassa myös avustajien joukossa ihastusta, moni heistä ei ollut koskaan nähnyt luonnossa käytössä vastaavia laitteita.

Harrastuselämyksiä vähävaraisten perheiden lapsille

Hankkeen toisena tavoitteena on, että pystymme tarjoamaan harrastus- ja leirielämyksiä vähävaraisten perheiden lapsille. Selvitämme erilaisia (harrastamisen)tukimuotoja, ja viestimme niistä lippukunnille. Lisäksi selvitetään ja etsitään ratkaisuja koskien lippukuntien esteitä erityisryhmien mukaan ottamiseen.

Avaamalla piirin toimintaa yhä useammalle, tuemme nuorten pysymistä mukana partiotoiminnassa. Piiritoiminta ja piirin järjestämät suurtapahtumat ovat piirissämme olennainen osa kaikkien ikäkausien toimintaa ja ne tukevat partiopolun nousujohteisuutta.

Kehittämällä omaa toimintaamme (piirin) voimme siis tukea lippukuntien valmiuksia tarjota erityisryhmille aitoa partio-ohjelmaa. Kun esimerkiksi sisu tai vähävaraisesta perheestä tuleva lapsi saa mahdollisuuden osallistua piirin partiolaisia innostaviin suurtapahtumiin tai kehittää omaa partiopolkuaan kouluttautumalla, tuntee hänkin itsensä yhä lujemmin partiolaiseksi ja hän todennäköisemmin jatkaa lippukuntatoiminnassa pidempään.

Lisätietoja: Krister Björk krister.j.v.bjork@gmail.com


Partiolaiset järjestävät ilman koulupaikkaa jääneille leirin Kouvolassa

Partiolaiset järjestävät kesällä Kouvolassa ilman koulupaikkaa jääneille nuorille kahden viikon päiväleirin. Leiri toteutetaan heinä-elokuun vaihteessa, jolloin monet muut nuoret jo valmistautuvat kouluun palaamiseen.  Leirillä tutustutaan partioon ja vahvistetaan nuorten elämänhallintataitoja partion menetelmiä ja partio-ohjelmaa hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa 10 nuorelle voimauttava kokemus partiosta.

Projektissa ovat mukana Kouvolan kaupungin edustaja sekä Xamk:n opintopsykologi, jotka ovat tarjonneet tärkeää tietoa ja asiantuntemusta kohderyhmästä ja sen tarpeista. Kaupungin työntekijä toimii myös linkkinä nuorten rekrytoinnissa leirille.

Panostuksia myös sisupartiotoimintaan

Kymenlaakson partiopiiri tukee 100 uutta tapaa harrastaa partiota hankkeessa sisupartiotoimintaa ja tuo sisupartiotoimintaa esille myös tavallisessa partiotoiminnassa. Partiopiirin leirialueelle Kouvolaan, Saaramaalle rakennetaan kesän aikana invahuussi, joka mahdollistaa myös liikuntarajoitteisten partiolaisten retkeilyn helpottamisen alueella. Invahuussi valmistuu partiopiirin piirileirille Tapio 2017 ajatellen, jotta myös liikuntarajoitteisilla partiolaisilla oli mahdollisuus osallistua helpommin leirille.  Invahuussi on pysyvä rakennus leirialueella, joten se tulee sisupartiotoiminnan retkeily- ja leiritoimintaa jatkossakin.

Hanke jatkuu syksyllä sisupartiotoiminnan tukemisella ja kehittämisellä piirissä. Piirissä toimii yksi sisupartioryhmä ja sisupartiolaisia on myös tavallisissa ryhmissä. Haluamme tukea ja kannustaa lippukuntia sisupartiotoimintaan osana normaalia lippukunnan toimintaa.

Lisätietoja:
piirinjohtaja Emilia Mänttäri, emilia.manttari@partio.fi, 0400 740988 (sisutoiminnan kehittäminen)
Sanna Salu puh. 040 8387364 (leiri)


Turun seudulla etsitään yksinäisiä lapsia mukaan partioon

Lounais-Suomen Partiopiirin yhteisvastuuhanke Yhteiseen partioon tukee lippukuntia avoimuuteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa. Hankkeen aikana luodaan ja kokeillaan uusia toimintamalleja, jotta yhä useampi lapsi ja nuori löytäisi paikkansa partiosta.

Turun Halisissa ja Nummenpakalla järjestetään elokuun alussa kesäkerhoja, joihin toivotaan erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapsia. Lisäksi turkulaiset 100 vuotta täyttäneet meripartiolippukunnat haluavat viedä sata partion ulkopuolista lasta purjehdukselle elokuun lopussa. Kutsu purjehtimaan on esitetty erilaisten lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tahojen kautta.

Lounais-Suomen Partiopiiri käynnistävää syksyllä myös Partiokamu-toiminnan, jonka tavoitteena on madaltaa harrastuksen aloittamisen kynnystä esimerkiksi erityistukea tarvitsevien lasten ryhmätoiminnan mahdollistamiseksi. Luvassa on koulutuksia, yhteistyötä koulujen oppilashuollon ammattilaisten kanssa, maahanmuuttajille Partio tutuksi-kursseja sekä koulujen kaverikerhoja.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa partioharrastus ihan jokaiselle kouluikäiselle lapselle ja nuorelle Lounais-Suomessa. Yhteiseen partioon keskittyy erityisesti monikulttuurisuuden, vähävaraisten perheiden ja eri tavoin vammaisten huomioimiseen. Tavoitteeseen päästään kouluttamalla lippukuntatoimijoita tiedon, taidon ja asenteiden osalta sekä luomalla uusia yhteistyötapoja kuntien, seurakuntien, koulujen ja monenlaisten järjestöjen kanssa.

Yhteiseen partioon -hanke koskee koko partiopiiriä eli Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Monet hankkeen tuottamat materiaalit, kuten toimintamerkki, partiokamupesti ja sisupartio-opas ovat myös muiden piirien käytettävissä.

Tähän mennessä Yhteiseen partioon -hanke on lanseerannut Yhteiseen partioon -toimintamerkin ja sen tueksi -lehden partiolippukuntiemme käyttöön, järjestänyt Riehakas ryhmä haltuun – keinoja ja ideoita haastavan partioryhmän ohjaamiseen -koulutuksen sekä erilaisia kohdealuekoulutuksia partiolaisille. Partiolippukunnalla voi olla myös oma yhteisvastuuhanke, joka tehdään saman syrjäytymistä ehkäisevän tavoitteen suuntaan. Olemme myös tukeneet lippukuntia heidän omien yhteisvastuuhankkeidensa kanssa, koska hankkeet tukevat toinen toisiaan. Keväällä 2017 aloitettiin kaverikerhokokeilu yhden yläkoulun ja seurakunnan yhteistyönä. Palaset eivät menneet vielä kohdilleen vaan kokeilua jatketaan syksyllä hieman eri tavalla.

Alkusyksyllä 2017 aloitetaan kokeilu kohdennetusta partion suosittelemisesta oppilaan harrastusvaihtoehdoksi yhdessä koulun oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Lähestymme piirin alueen ala- ja yläkouluja. Yhteiseen partioon -toimintamerkin tekeminen lippukunnissa jatkuu kesäleireillä ja syksyn toiminnassa. Syyskuussa kokeilemme Rauta-koulutuksen sopivuutta sellaisen partioryhmän ohjaajalle, jonka ryhmässä on erityistä huomiota vaativa jäsen, jonka ei ole helppoa solmia ystävyyssuhteita. Piirin lippukuntapäivässä 24.9. Raumalla tarjotaan yli 16-vuotiaille partiolaisille koulutusta monista hankkeen aiheista: Ideoita kaksikieliseen vapaa-ajantoimintaan, Parhaimmat partioviittomat, Riehakas ryhmä haltuun – keinoja ja vinkkejä haastavan partioryhmän ohjaamiseen, Partiokamu tutuksi lippukunnalle, Sisupartio tutuksi sekä Vähävaraisuus partiossa.

Riehakas ryhmä haltuun -koulutus on osoittautunut vastaavan lippukuntien tarpeisiin. Kevään Turussa järjestetty koulutus oli aivan täynnä, elokuussa järjestämme sen Porissa ja syyskuussa Raumalla. Partiokamu koetaan myös nopeasti kiinnostavaksi, koska tämä uusi partiotehtävä on kehitetty selkeästi todelliseen tarpeeseen. Partiokamulle suunnitellaan parhaillaan myös omaa koulutusta.

Lisätietoja: Leena Hongell, leena.hongell@partio.fi puh. 050 312 9427 (kesälomalla 22.6.-4.8., tekstiviestillä tavoittaa loman aikana p. 040 827 4801)


Saamenkielinen partio aloittaa Inarissa

Lappi Lapin partiolaiset ry:n 100 uutta tapaa -hankkeessa on kaksi pääkärkeä: Saamenkielinen partio sekä hiihtokeskuspartio.

Saamenkielisestä partiosta kysellään Lapin piiritoimistolta vuosittain. 100 uutta tapaa -hanke mahdollistaa vihdoin saamenkielisen partion aloittamisen Inarissa sekä saamenkielisen materiaalin tuottamisen siitä kiinnostuneille. Tavoitteena on aloittaa partiotoiminta Inarissa eri saamen kielillä syksyllä 2017 ja tehdä siitä pysyvä osa partiotoimintaa.

Hiihtokeskuspartion tavoitteena on tarjota sesonkityöntekijöille mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen riemu luonnossa ja Lapin kauniissa maisemissa. Hiihtokeskuspartio on erinomainen keino irtautua hetkeksi kiireisestä sesonkityöstä sekä viettää aikaa luonnossa yhdessä tehden ja oppien. Samalla tarjoamme hiihtokeskusten läheisyydessä kasvaville lapsille mahdollisuuden harrastaa partiota mahdollisimman lähellä kasvuympäristöään. Tämä ei aina ole Lapissa mahdollista pitkistä etäisyyksistä johtuen. Hiihtokeskuspartio toteutetaan ensisijaisesti Kittilän Levillä ja saamenkielinen partio Inarissa.

Lisätietoja: Timo Helaniva, puh. 0415819894, timo.helaniva@partio.fi


100 nya sätt att scouta genomförs i hela svenskfinland

Finlands Svenska Scouter jobbar under sommaren och hösten med tre pilotprojekt och satsningar som alla på något vis bjuder in nya medlemmar från underrepresenterade målgrupper. I fadderprogrammet Beyond the Pond får inflyttade vuxna personer testa på att vara scoutledare, kostnadsfritt under ett halvt år. Den nya ledaren får testa på scouting tillsammans med en fadder, en scoutledare från en lokal kår. Inom ramarna för Beyond the pond- I projektet ingår också andra öppna scoutsatsningar för vuxna personer som flyttat till Finland. I Esbo planeras scoutverksamhet för barn i behov av särskilt stöd där barn får börja i scouterna med stöd av en personlig scoutkompis. Den sista satsningen är en pilotsatsning där en scoutkår ordnar ett gemensamt läger med Förbundet de utvecklingsstördas väl. I lägret deltar ledare och deltagare från båda organisationerna.

Under våren har fadderprogrammet Beyond the pond kommit igång och nya ledare har börjat i Åbo och Borgå. Projektet har besökt svenskakurser i Borgå, Helsingfors, Åbo, Närpes, Vasa och Jakobstad, för att berätta om scouting och fadderprogrammet Beyond the pond. Under våren har ett bildkommunikationsmaterial med scouttema tagits fram, som skickats ut till alla medlemskårerna i förbundet.

Faddeprogrammet Beyond the Pond ordnar en besöksdag för asylsökande till lägret Fullt Ös för 17 på Storsand i Jakobstad juli 2017. Under lägerdagen får besökarna testa på att vara scoutledare för en dag och vara med och göra en oförglömlig lägerupplevelse för barn och unga! Se mer info om lägret på https://fulltosfor17.wordpress.com/

Andra veckoslutet i augusti ordnar Flickscoutkåren Korsfararflickorna i samarbete med Förbundet de Utvecklingsstördas Väl och Finlands Svenska Scouter ett scoutläger med mysterietema. Under lägret får deltagarna gå på spårning, leka, sjunga och förstås försöka lösa det stora tältmysteriet! Lägret ordnas den 11-13 augusti på Kavalahti lägerområde i Ingå.

Målet är att skapa träffpunkter mellan svenskspråkiga scouter och målgrupper som inte har en stark tradition av scouting. Genom satsningen öppnas scoutverksamheten upp, och utomstående erbjuds möjlighet att bekanta sig med verksamheten och eventuellt komma med på lång sikt.


Lisätietoja valtakunnallisesta Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa tehdä partiota – hankekokonaisuudesta: projektipäällikkö Saara Nykänen, puh. 040 4519147